Usprawnienie pewnych aspektów w firmie lub administracji publicznej, może odbywać się poprzez zastosowanie nowoczesnych narzędzi, jak i poprzez e-learning.
Więcej na ten temat znaleźć można na: https://www.ideo.pl/firma/o-nas/nasze-publikacje/e-learning-usprawni-prace-administracji-publicznej,83.html

E-learning-usprawnia-prace-administracji

Source: https://www.ideo.pl/firma/o-nas/nasze-publikacje/e-learning-usprawni-prace-administracji-publicznej,83.html

Leave a Reply